Strona główna » Regulamin
Kategorie

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego BIKE-CENTRUM
 
 
I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów przez kupującego w sklepie prowadzonym przez sprzedającego.

2. Sprzedającym jest sklep internetowy BIKE-CENTRUM, który działa pod domeną www.bike-centrum.com.pl i ma siedzibę w Legnicy ul.Złotoryjska 23-25/3.

3. Kupującym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w formie dopuszczalnej przez przepisy prawa. 
II.SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Do złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży konieczne jest założenie przez kupującego konta poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej www.bike-centrum.com.pl i zalogowanie się do systemu.

2. Sprzedający zastrzega, iż w przypadku, gdy na w/w formularzu dane klienta będą niekompletne lub sprzedawca poweźmie wątpliwości co do ich prawdziwości zamówienie nie będzie zrealizowane.

3. Poprawne podanie e-maila oraz przyjęcie przez sprzedawcę zamówienia potwierdzane jest przesłaniem przez sprzedawcę kupującemu na wskazany przez niego e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

4.  Jeśli kupujący chce odwołać zamówienie musi skontaktować się z przedstawicielem sprzedawcy pod numerem telefonu 76 856 01 15  lub mailem na adres: sklep@bike-centrum.com.pl

5. Sprzedawca zastrzega, iż nie można odwołać zamówienia, jeśli towar został już wysłany do kupującego.

6. W przypadku braku towaru w magazynie sprzedawcy lub znacznej zmiany cen sprzedawca skontaktuje się z kupującym, aby indywidualnie ustalić termin realizacji zamówienia lub zaproponować inny produkt dostępny w sprzedaży.

7. Wszystkie podane na stronie www.bike-centrum.com.pl ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

8. Ceny są wiążące w chwili składania zamówienia.

9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów umieszczonych w domenie www.bike-centrum.com.pl , wprowadzania oraz odwoływania ofert promocyjnych.

10. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

11. W razie jakichkolwiek sporów zastosowanie mają przepisy obowiązujących ustaw prawa polskiego.
 
III.NAJLEPSZA CENA

1. Kupujący może zgłosić Sprzedającemu, że w innym sklepie internetowym znalazł taki sam produkt taniej. Podczas składania swojego zamówienia kupujący informuje o tym fakcie mailem Sprzedającego a ten obniża cenę zakupionego
produktu o 1 zł.

2. Sprzedający zastrzega, że w przypadku osiągnięcia ceny poniżej ceny zakupu, może wycofać się z oferty NAJLEPSZA CENA.

3. Zgłoszenia muszą zawierać link do przedmiotu o niższej cenie.
 
IV.WYSYŁKA, KOSZTY I CZAS REALIZACJI, FORMY PŁATNOŚCI,DOSTAWA ROWERÓW

1. Realizowane przez sprzedającego zamówienie wysyłane jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL lub Poczty Polskiej na życzenie klienta.

2. Sprzedający wysyła zakupiony towar za pobraniem przy odbiorze towaru lub po wpłacie przez kupującego przedpłaty na konto bankowe sprzedającego.

3. Koszt ubezpieczonej przesyłki DHL o wadze do:
5 kg wynosi 15 zł przy przedpłacie lub 18 zł za pobraniem
10 kg wynosi 16 zł przy przedpłacie lub 19 zł za pobraniem
20 kg wynosi 18 zł przy przedpłacie lub 21 zł za pobraniem
30 kg wynosi 20 zł przy przedpłacie lub 23 zł za pobraniem 

4.  Przy wysyłce przez Pocztę Polską cena jest ustalana z klientem indywidualnie.

5.  Sprzedający bierze pełną odpowiedzialność za wysyłkę realizowaną przez DHL.

6. Koszt wysyłki ponosi kupujący.

7. Orientacyjny czas realizacji zamówienia tj. otrzymania towaru przez kupującego wynosi do 5 dni roboczych.

8. Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru za które nie ponosi winy.

9. Decyzja o wyborze przewoźnika należy do klienta.

10. Sprzedawca zapewnia odbiór osobisty towaru w swojej siedzibie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00 a w soboty w godz. 10.00-14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu.

11. Do kupującego należy prawo wyboru płatności, które obowiązują u sprzedającego.

12. W przypadku nieobecności kupującego, kurier pozostawia awizo z informacją, kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę. Dostawa awizowanej przesyłki dokonywana jest bezpłatnie. Każda następna próba doręczenia jest płatna. Koszty te ponosi kupujący. W przypadku nieudanych prób doręczenia, towar zostaje zwrócony do magazynu sprzedającego a klient zostaje obarczany kosztami dostawy.

13. Płatności przelewem przyjmowane są na następujące konto bankowe:

14. Rowery sprzedawane na aukcjach internetowych dostarczane są do klienta częściowo skręcone (niezdatne do jazdy).Klient  zobowiązany jest do wykonania samodzielnie lub przez serwis rowerowy kompletnego złożenia roweru (to jest dokręcenie pedałów,kierownicy).Klient ponosi pełną odpowiedzialność za nieprawidłowe przygotowanie roweru do jazdy.Rowery dostarczane są w kartonach, w przypadku uszkodzenia kartonu klient zobowiązany jest do sporządzenia protokołu uszkodzenia kartonu w obecności kuriera.Wszystkie przesyłki są ubezpieczone.Jednak brak protokołu uszkodzenia kartonu powoduje brak uznania reklamacji związanej z dostawą uszkodzonego roweru.
 
 Salon Rowerowy BIKE-CENTRUM Paweł Apanasewicz

ul. Złotoryjska 23-25/3 

59-220 Legnica

nr konta BZ WBK: 90 1090 1939 0000 0001 2177 4709

nr konta ING: 04 1050 1748 1000 0090 9325 8409

V.REKLAMACJE

1. Warunkiem reklamacji przesyłki towaru w przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwarcia, jest dokonany w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej lub przedstawiciela poczty protokolarny opis szkody oraz odmowa przyjęcia towaru.
W takim przypadku kupujący jest obowiązany do niezwłocznego zawiadomienia sprzedawcy o zaistniałej sytuacji.

2. Towary wadliwe bądź uszkodzone fabrycznie są wymieniane na nowe, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.

3. Koszty przesłania towaru wolnego od wad pokrywa sprzedawca.

4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez sprzedającego jest załączenie do reklamacji paragonu fiskalnego lub kopii faktury.

5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty ponosi kupujący.

6. Wszelkie spory wynikające w toku postępowania reklamacyjnego strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozstrzygać na drodze pozasądowych negocjacji.
      
           VI. ZWROT TOWARÓW (INFORMACJE OD SPRZEDAJĄCEGO)

DANE FIRMY:
Salon Rowerowy BIKE-CENTRUM Paweł Apanasewicz
ul.Złotoryjska 23-25/3
59-220 LEGNICA
REGON: 020873623
NIP: 612-164-28-29
e-mail:bike.centrum@op.pl

wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Minister Przedsiębiorczości i Technologii.Opis procedury reklamacyjnej:
Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta
    Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem bike.centrum@op.pl, 
lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy:
Salon Rowerowy BIKE-CENTRUM 
Paweł Apanasewicz 
ul.Złotoryjska 23-25/3,
59-220 Legnica.

 Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
       1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
       2.datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
       3.przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
       4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
  Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się 
do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
    Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
    Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. 
W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres 
e-mail: bike.centrum@op.pl Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesyłkę należy nadać na adres: 
Salon Rowerowy BIKE-CENTRUM Paweł Apanasewicz
ul.Złotoryjska 23-25/3
59-220 LEGNICA

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy
 …………………………………………………………………………………………………………………., 
numer oferty……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .Imię i nazwisko………………………………………………………….
Login Allegro……………………………………………………………..
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

    W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Brak odstąpienia od umowy:
Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany 
przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, które 
mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca
 zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania 
nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po 
dostarczeniu;
5) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji 
jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części
zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w 
odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
6) zawartej w drodze aukcji publicznej.

Firma Salon Rowerowy BIKE-CENTRUM Paweł Apanasewicz
Oświadcza że zobowiązuje się dostarczyć rzecz (towar) bez wad ukrytych, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur

    Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Jeleniej Górze. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: 
www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 
VII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Dane klientów sklepu będą wykorzystywane tylko do realizacji zamówień i prowadzenia statystyk sprzedaży. Będą
przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych, Dz. U nr 133 poz. 883.

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące ID oraz hasło klienta.

3. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania zamówienia bez podania przyczyny.

4. Kupującemu przysługuje w ciągu 14 dni prawo do zwrotu zamówionego towaru bez podania przyczyny.

5. Wszelkie wątpliwości wynikające ze stosowania regulaminu strony zobowiązują się rozwiązywać na drodze polubownej.
W razie wyczerpania drogi polubownej i konieczności prowadzenie postępowania sądowego, właściwy będzie sąd według
siedziby pozwanego.

6. W sprawach nieuregulowanych w przedmiotowym regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego,
a w szczególności kodeks cywilny.

Przejdź do strony głównej
Kontakt
 • Salon Rowerowy BIKE-CENTRUM Paweł Apanasewicz
  ul. Złotoryjska 23-25/3
  59-220 Legnica

 • E-mail:sklep@bike-centrum.com.pl
 • Telefon76 856-01-15
  600-431-899
 • Godziny działania sklepuPoniedziałek - Piątek - 10.00 - 18.00 Sobota - 10.00 - 14.00
Reklama
 • Partnerzy
 • Apansewicz
 • autobross
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl